v-slogan

Thứ năm, 24 Tháng 4 2014

Tiếng Việt  |  English  |  中国

Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Thuế (ATC)

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Chi phí thuê nhà cho giám đốc của doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Công ty tôi là DN 100% vốn nước ngoài, có thuê nhà cho Giám đốc (là đối tượng cư trú tại Việt Nam. Vậy chi phí thuê nhà có được xác định là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN hay không? Lĩnh vực:
Trả lời

Theo quy định tại thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011: Trường hợp hợp đồng lao động của doanh nghiệp ký với người lao động có ghi khoản chi về tiền nhà do doanh nghiệp trả cho người lao động, khoản chi trả này có tính chất tiền lương, tiền công, không trái với các quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công và có đầy đủ chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Lưu ý: Nếu Giám đốc là người nước ngoài (quốc tịch nước ngoài) cư trú tại Việt Nam thì không phải lập bản cam kết hiện tại không có nhà tại Việt Nam. Trường hợp Giám đốc là đối tượng cư tú có quốc tịch Việt Nam thì phải lập bản cam kết không có nhà tại Việt Nam.

Login to post comments